X
Asanix
Dziękujemy za rejestrację!
Lista laureatów zostanie opublikowana w terminie
7 dni od zakończenia konkursu.
X

Następny wykład:

Alergie pokarmowe, skórne, pokrzywka

ANULUJ

Nos ma znaczenie

 • Opublikowany: 12.06.2017
 • Prowadzący:
  prof. nadzw. dr hab. n. med.
  Marek Niedoszytko
  więcej o autorze »
 • Opis filmu:

  W Polsce na alergiczny nieżyt nosa (ANN) choruje blisko 9 mln Polaków i mniej niż połowa z nich jest świadoma choroby.

  czytaj więcej »

Prowadzący

prof. nadzw. dr hab. n. med.
Marek Niedoszytko

alergolog, specjalista chorób wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Adiunkt Kliniki Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Wykształcenie
1994-2000 r. Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Lekarski
1997 r. staż w Central University Hospital Helsinki, Finland
2000 r. tytuł lekarza Akademia Medyczna w Gdańsku
2001 – 2004 r. Studia Doktoranckie Akademia Medyczna w Gdańsku

czytaj więcej »

Opis filmu

W Polsce na alergiczny nieżyt nosa (ANN) choruje blisko 9 mln Polaków i mniej niż połowa z nich jest świadoma choroby.
Ponad 50% chorych ma problemy ze snem a powyżej 80% pacjentów cierpi na przewlekłe bóle głowy. Wszystko to przekłada się na komfort życia i ograniczenie aktywności życiowej chorych.
Prof. Marek Niedoszytko porusza w wykładzie zagadnienia takiej jak:
- Epidemiologia,
- Mechanizm powstawania ANN
- Metody leczenia – prewencja, farmakoterapia, immunoterapia
- Różnice w leczeniu ciężarnych cierpiących na ANN i astmę
Prof. Marek Niedoszytko zwraca uwagę, że tylko uświadomienie choroby oraz właściwa współpraca lekarza z pacjentem pozwala na wzrost jakości życia pacjentów cierpiących na alergiczny nieżyt nosa.

Komentarze

 • Komentarze

Informacje o leku

Telfexo 120 mg; Telfexo 180 mg (Fexofenadini hydrochloridum). Skład i postać: Jedna tabletka powlekana zawiera 120 mg lub 180 mg feksofenadyny chlorowodorku. Wskazania: Dla dawki; 120 mg – do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych w celu łagodzenia objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.; 180 mg – do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych w celu łagodzenia objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli: Zalecana dawka feksofenadyny chlorowodorku dla dorosłych to 1 tabletka (odpowiednio 120 mg lub180 mg) raz na dobę, przyjmowana przed posiłkiem. Feksofenadyna jest czynnym farmakologicznie metabolitem terfenadyny. Dzieci i młodzież: Dzieci w wieku 12 lat i powyżej. Zalecana dawka feksofenadyny chlorowodorku dla dzieci w wieku 12 lat i starszych to 1 tabletka (odpowiednio 120 mg lub180 mg) raz na dobę, przyjmowana przed posiłkiem. Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie określono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania feksofenadyny chlorowodorku w dawce 120 mg u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dla dawki 120 mg: Dzieci w wieku od lat 6 do 11 lat: w tej grupie wiekowej odpowiedni produkt do podawania i dawkowania to tabletka zawierająca 30 mg feksofenadyny chlorowodorku. Szczególne grupy pacjentów: Dostępne dane dotyczące stosowania produktu w szczególnych grupach pacjentów zwiększonego ryzyka (u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby) wykazały, że dostosowanie dawki feksofenadyny chlorowodorku u tych pacjentów nie jest konieczne. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Podobnie jak w przypadku większości nowych produktów leczniczych są dostępne jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. W tych grupach pacjentów feksofenadyny chlorowodorek należy stosować ostrożnie. Pacjentów z chorobami układu krążenia w wywiadzie należy ostrzec, że leki przeciwhistaminowe z tej grupy mogą mieć związek z występowaniem działań niepożądanych takich jak tachykardia i kołatanie serca. Działania niepożądane: Częstości występowania określono następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) lub częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy określającej częstość występowania, działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. W kontrolowanych badaniach klinicznych częstość występowania działań niepożądanych była podobna do obserwowanej w grupie placebo. Zaburzenia układu nerwowego. Często: bóle głowy, senność, zawroty głowy. Zaburzenia żołądka i jelit. Często: nudności: Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania. Niezbyt często: zmęczenie. Następujące działania niepożądane były zgłaszane u osób dorosłych w ramach nadzoru po wprowadzeniu feksofenadyny chlorowodorku do obrotu. Częstość ich występowania nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości z objawami, takimi jak: obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry i uogólnione objawy anafilaksji. Zaburzenia psychiczne: bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu lub koszmary senne/nieprawidłowe sny. Zaburzenia serca: tachykardia, kołatanie serca. Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, pokrzywka, świąd. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Telfexo 120 mg i 180 mg odpowiednio nr 14235 i 14236 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02.
www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL: 27.08.2015.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.